Lắp đặt hệ thống chiller các loại

CHILLER MÁY NÉN LY TÂM                         CHILLER MÁY NÉN TRỤC VÍT

rsz_4-1rsz_3-

 

CHILLER MÁY NÉN PÍTTÔNG                       CHILLER MÁY NÉN XOẮN ỐC

rsz_2-_recip_chiller_-2rsz_11-_scroll_chiller_-_2_-_d