Lắp đặt - Bảo trì - Sửa chữa bộ xử lý không khí

AHU - Air Handling Unit

ahu_4ahu_5

ahu_2ahu_1

FCU - Fan Coil Unit

fcu_2fcu_1

fcu_5fcu_6