Sứ mệnh

Đối với khách hàng

  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt và chất lượng nhất
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng tận tâm và nhiệt tình
  • Linh động đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách hàng

 

Đối với xã hội

  • Góp phần làm gia tăng thị phần ngành cơ điện lạnh trên thị trường Việt Nam
  • Tạo thêm việc làm cho người lao động

 

Đối với nhân viên

  • Cải tạo và xây dựng bộ máy làm việc hiệu quả, năng động
  • Có chính sách hỗ trợ nhân viên tăng tinh thần và hiệu suất công việc

our-mission